5

Witamy w eFluella

Witamy w eFluella – wyjątkowym miejscu zrodzonym z pasji dwójki anglistek z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

NOWOŚCI

LET’S TALK ABOUT
& CHRISTMAS TIME

Zobacz

LET’S TALK ABOUT LOVE
AND VALENTINE’S DAY…

Zobacz

Zobacz
wszystko

Przejdź

Ostatnio dodane

PASSIVE VOICE AND CAUSATIVE FORM

35.00

PASSIVE VOICE AND CAUSATIVE FORM is a collection of 22 exercises (over 400 sentences overall). Our ebook offers extensive practice for students at levels B1-C1. Whether for classroom use, online classes or self-study for students, our ebook PASSIVE VOICE AND CAUSATIVE FORM is always a perfect choice.

 

When you buy PASSIVE VOICE AND CAUSATIVE FORM , you receive:

 •  printable PDF ebook,
 • editable PDF ebook,
 • printable PDF Key.

PASSIVE VOICE AND CAUSATIVE FORM

35.00

Potrzebujesz ćwiczeń utrwalających STRONĘ BIERNĄ i CAUSATIVE FORM? Nasz ebook to doskonałe źródło ćwiczeń.

PASSIVE VOICE AND CAUSATIVE FORM to zbiór 22 ćwiczeń w sumie ponad 400 przykładami. Ebook dla wszystkich uczniów na poziomach B1-C1. Idealny zestaw do pracy na lekcji z nauczycielem – na lekcje stacjonarne i online oraz do samodzielnej nauki.

 

Zakupując ebook PASSIVE VOICE AND CAUSATIVE FORM otrzymujesz:

 • ebook z ćwiczeniami w formie „przyjaznego dla drukarki” PDF do samodzielnego wydruku,
 • ebook z ćwiczeniami w formie edytowalnego PDF,
 • ebook Klucz w formie PDF do samodzielnego wydruku.

WORD FORMATION PRACTICE B2-C1

25.00

WORD FORMATION PRACTICE is a collection of 11 exercises, each consisting of 20 sentences – 220 words overall.

The ebook tests students’ knowledge of vocabulary at levels B2-C1. Perfect for the preparation for matura exam, FCE, CAE, or just for regular practice.

 

If you buy WORD FORMATION PRACTICE, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • PDF key,
 • editable PDF ebook with exercises.

 

WORD FORMATION PRACTICE B2-C1

25.00

WORD FORMATION B2-C1 to 11 zadań po 20 zdań – w sumie tworzenie aż 220 słów.

Zadania sprawdzają znajomość słownictwa na poziomie B2-C1. Idealny materiał do przygotowania do matury, FCE, CAE i NIE TYLKO!!!

 

Zestaw składa się z:

 • ćwiczeń PDF do samodzielnego wydruku,
 • edytowalnego PDF z ćwiczeniami,
 • klucza PDF do wydruku.

 

SIGNPOSTS AND SLOGANS IN PHOTOGRAPHS B2-C2

50.00

Do you need engaging lesson resources to encourage your students to speak English?

We have prepared an attractive presentation that facilitates the development of communication skills in English through critical thinking. Prefect for high school students and adults al levels B2-C2.

 

Critical thinking questions based on our photographs serve as invaluable tools for learning English. The photos offer a visual context that stimulates language acquisition in a variety of ways, including encouraging collaborative learning. Because of their multifaceted benefits, students can engage individually, in group discussions and debates centered around the visual stimulus. Such collaborative exploration does not only improve language skills but also encourages teamwork, active listening and communication.

In essence, the integration of picture-based critical thinking questions enriches English language learning by providing a dynamic, engaging and versatile tool. It develops language competence, critical thinking skills, cultural understanding and collaboration skills – all the important aspects of holistic language acquisition.

All the photographs were taken by Małgorzata Brasseaux.

 

If you buy SIGNPOSTS AND SLOGANS IN PHOTOGRAPHS, you receive:

 • PDF presentation,
 • the link to the presentation in Canva.

 

SIGNPOSTS AND SLOGANS IN PHOTOGRAPHS B2-C2

50.00

Szukasz nieszablonowych zadań na mówienie dla licealistów oraz dorosłych kursantów na poziomach B2-C2?

Przygotowałyśmy dla Państwa atrakcyjną prezentację, która umożliwia rozwój umiejętności komunikacyjnych  w języku angielskim poprzez krytyczne myślenie.

 

Pytania, oparte na naszych autorskich zdjęciach, służą jako nieocenione narzędzia do nauki języka angielskiego. Zdjęcia oferują kontekst wizualny, który stymuluje przyswajanie języka na różne sposoby. Ze względu na ich wieloaspektowe zalety, uczniowie mogą angażować się w indywidualne odpowiedzi, dyskusje grupowe oraz debaty. Wspólna eksploracja nie tylko poprawia umiejętności językowe, ale także zachęca do pracy zespołowej, aktywnego słuchania i komunikacji.

Zasadniczo wykorzystanie pytań opartych na obrazach wzbogaca naukę języka angielskiego, zapewniając dynamiczne, angażujące i wszechstronne narzędzie. Nasza prezentacja pomaga rozwijać kompetencje językowe, umiejętności krytycznego myślenia, zrozumienie kultury i umiejętności współpracy – wszystkie ważne aspekty holistycznego przyswajania języka.

Wszystkie autorskie zdjęcia zostały wykonane przez Małgorzatę Brasseaux.

 

Kupując naszą prezentację SIGNPOSTS AND SLOGANS IN PHOTOGRAPS otrzymujesz:

 • PDF prezentację
 • link do prezentacji w Canvie.

Zapraszamy
Nowości

4
Bądź na bieżąco

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami w Efluella.

Zapisz się do newslettera