GRAMMAR

CHRISTMAS USE OF ENGLISH AND VOCABULARY 8TH CLASS EXAM – A2+/B1

20.00

HO! HO! HO! Materiał do egzaminu ósmoklasisty w nastroju świątecznym. Szukasz ćwiczeń leksykalno-gramatycznych na poziomie A2+/B1 w klimacie świątecznym?

Nasz materiał to zestaw, w którym Twoi uczniowie poćwiczą:

słowotwórstwo (40 zdań),

czasy – tłumaczenia (20 zdań),

różne konstrukcje – tłumaczenia (20 zdań),

transformacje (20 zdań),

świąteczne słownictwo (20 zdań),

różne konstrukcje gramatyczne (30 zdań),

zadanie typu unscramble the words (23 words),

speaking activity typu FIND SOMEONE WHO .

Zakupując CHRISTMAS USE OF ENGLISH AND VOCABULARY otrzymujesz:

zestaw ćwiczeń w formie PDF

klucz PDF.

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

15.00

Do you need extra grammar practice for your students? Or maybe you want to test your students’ knowledge? Our ebook is a collection of exercises consisting of 300 sentences on comparative and superlative forms of adjectives. A perfect material for students at levels A2-B1.

 

When you buy COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook,
 • PDF Key.

 

CONDITIONAL SENTENCES

35.00

Do your students have problems with forms of conditional sentences? Do they need further practice? Or maybe you want to test your students’ knowledge?
Our ebook CONDITIONAL SENTENCES is a great choice for students revising for matura exam, FCE, CAE.

 

CONDITIONAL SENTENCES is a collection of 530 sententences in a range of exercises:
• 2 exercises – 0 conditional (2 x 25 sentences)
• 3 exercises – 1 conditional (3 x 25 sentences)
• 1 exercise – 1 conditional + unless/if ( 1 x 25 sentences)
• 3 exercises – 2 conditional (3 x 25 sentences)
• 3 exercises – 3 conditional (3 x 25 sentences)
• 4 exercises – tryby 0,1,2,3 with prompts (4 x 25 sentences)
• 2 exercises – mixed condtionals (2 x 20 sentences)
• 2 exercises on different expressions introducing conditional sentences (2 x 25 sentences)
• 2 exersises on all conditional sentences (2 x sentences)
• grammar reference.

 

When you buy CONDITIONAL SENTENCES, you receive:

 • “printer-friendly” PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF Key.

E8 – MIXED TENSES

30.00

MIXED TENSES E8 is an excellent choice for students at levels A1-B1, especially for the ones preparing for the 8th grade exam.

 

E8 MIXED TENSES is a collection of 300 sentences in a range of exercises:

 • Present Simple and Present Continuous – 2 exercises x 20 sentences,
 • Past Simple and Past Continuous – 2 exercises x 20 sentences,
 • Present Perfect and Past Simple- 2 exercises x 20 sentences,
 • Past Simple and Past Perfect – 2 exercises x 20 sentences,
 • Future Simple and be going to – 2 exercises x 20 sentences,
 • Mixed Tenses – 5 exercises x 20 sentences.

 

If you buy MIXED TENSES E8, you receive:

 •  “printer friendly” PDF ebook with exercises,
 •  editable PDF ebook with exercises,
 • PDF Key.

E8 GRAMMAR PRACTICE A2+/B1 PART 1

30.00

Do your students have problems with grammar? Do you need further grammar practice for them? Would you like to test your students’ knowledge? Do you need extra exercises for students before their 8th grade exam? Do you need to revise some material from primary school with your high school students?

E8 GRAMMAR PRACTICE PART 1 is a perfect choice for all students at leves A1- B1.

 

Our ebook is a collection of 480 sentences in a range of exercises:
• tenses – 3 exercises (25 sentences each),
• passive voice – 3 exercises (20 sentences each)
• conditional sentences –  3 exercises (25 sentences each)
• reported speech – 3 exercises (20 sentences each)
• indirect questions – 3 exercises (20 sentences each)
• modal verbs- 2 exercises (25 sentences each)
• comparative and superlative forms of adjectives/adverbs – 2 exercises (20 sentences each)

 • revision exercies – Polish-English translations – 3 exercises (20 sentences each).

When you buy E8 GRAMMAR PRACTICE PART 1, you receive:
• PDF ebook with exercises,
• editable PDF ebook,
• PDF Key.

E8 TENSES PRACTICE

35.00

Do English tenses pose great problems to your students? Do they need further practice on tenses? Do you need to test their knowledge? Our ebook E8 TENSES PRACTICE is a perfect choice for students at levels A2-B1, especially the ones preparing for their 8th grade exam or high school students at lower levels.

 

E8 TENSES PRACTICE is a collection of 40 exercises (25 sentences each – 1000 sentences overall) :

 • Present Continuous -50 sentences
 • Present Simpe – 50 sentences
 • Present Continuous or Present Simple -100 sentences
 • Past Simple – sentences
 • Past Continuous- sentences
 • Past Simple or Past Continuous -sentences
 • Present Perfect- 50 sentences
 • Present Prefect or Past Simple -100 sentences
 • Past Perfect – 50 sentences
 • Past Simple or Past Perfect – 100 sentences
 • Future Simple – 50 sentences
 • Konstrukcja “be going to” – 50 sentences
 • Future Simple or „be going to” -50 sentences
 • Future Simple, Present Continuous or Present Simple – 50 sentences
 • Mixed tenses -100 sentences.

When you buy E8 TENSES PRACTICE, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF key.

 

E8 USE OF ENGLISH LANGUAGE FUNCTIONS A2+/B1

20.00

 E8 USE OF ENGLISH LANGUAGE FUNCTIONS A2+/B1 is a perfect resource for students at levels A2+/B1,  especially the ones revising for their 8th grade exam.

 

Our ebook is a collection of 22 sets with 154 mini dialogues practising the so-called language functions.

 

When you buy E8 USE OF ENGLISH LANGUAGE FUNCTIONS, you receive:

 • PDF ebook with exercises and key.

E8 USE OF ENGLISH OPEN CLOZE SENTENCES A2+/B1

20.00

Do you need further practice for your students revising for the 8th grade exam? Do you want to test your students’ knowledge or just practise different grammatical constructions?

 E8 USE OF ENGLISH OPEN CLOZE SENTENCES A2+/B1 is a perfect choice for all students at levels A2+/B1,  especially the ones revising for exams.

Our ebook is a collecton of 10 sets, each consisting of 30 sentences with gaps to be completed with missing words (in total 300 sentences).

 

If you buy E8 USE OF ENGLISH OPEN CLOZE SENTENCES, you will receive:

 • PDF “printer-friendly” ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF Key.

E8 USE OF ENGLISH PARAPHRASES A2+/B1

20.00

Do your students need further practice on exam tasks?

 

E8 USE OF ENGLISH PARAPHRASES A2+/B1 is a perfect choice for all students at levels A2+/B1,  especially the ones preparing for the 8th grade exam.

Our material is a collection of 10 sets, each consisting of 15 sentences to paraphrase.

 

If you buy E8 USE OF ENGLISH PARAPHRASES A2+/B1, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF key.

E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING A2+/B1

20.00

E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING A2+/B1 is a perfect choice for students at levels A2+/B1,  especially the ones preparing for their 8th grade exam.

 

E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING is a collection of 10 sets, 20 sentences each, to be completed using prompts given.

 

When you buy  E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING A2+/B1, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF key.

E8 USE OF ENGLISH TRANSLATIONS A2+/B1

20.00

Potrzebujesz ćwiczeń sprawdzających opanowanie materiału gramatycznego do egzaminu ósmoklasisty, chcesz sprawdzić wiedzę swoich uczniów albo utrwalić gramatykę?

E8 USE OF ENGLISH TRANSLATION A2+/B1 to doskonały wybór dla wszystkich uczniów na poziomach A2+/B1, a zwłaszcza przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Nasz materiał to zbiór 10 zestawów po 20 zdań, czyli w sumie 200 zdań na tzw. częściowe tłumaczenia (bez limitu wyrazów). Idealny zestaw do pracy na lekcji z nauczycielem oraz do samodzielnej nauki, dzięki Kluczowi w formie odrębnego dokumentu. 

 

Zakupując E8 USE OF ENGLISH TRANSLATIONS otrzymujesz:

 • materiał z ćwiczeniami w formie „przyjaznego dla drukarki” PDF do samodzielnego wydruku,
 •  klucz w formie PDF do samodzielnego wydruku.

ENGLISH TENSES PRACTICE

35.00

ENGLISH TENSES PRACTICE is an excellent choice for students at different levels!

 

Our ebook is a collection of exercises on 12 English Tenses and “be going to do” construction. It consists of 3 parts: present, past and future tenses. Overall, there are 80 sentences for each tense divided into  affirmative sentences, questions, negative sentences and short answers. The material offers extensive practice on how to form various sentences in different tenses.

 

When you buy ENGLISH TENSES PRACTICE, you receive:

 •  printable PDF ebook,
 • editable PDF ebook,
 • printable PDF Key.

HAVE GOT

15.00

PRACTICE MAKES PERFECT!  HAVE GOT, to ebook, w którym znajdziesz aż 28 ćwiczeń na 21 stronach z różnymi ćwiczeniami na zdania twierdzące, przeczące, pytania, formy skrótowe, prawdę/fałsz, 1 tekst z pytaniami oraz 2 zadania wymagające rysowania potwora zgodnie z instrukcją. Doskonały materiał dla uczniów szkół podstawowych na poziomach A1-A2.

Zakupując nasz materiał otrzymujesz:

 • PDF z ćwiczeniami do samodzielnego wydruku,
 • edytowalny PDF z ćwiczeniami,
 • PDF klucz do samodzielnego wydruku.

IRREGULAR & REGULAR VERBS PRACTICE

15.00

PRACTICE MAKES PERFECT!  Do your students struggle with regular and irregular verbs? Do you need further practice for your students? Our ebook is a collection of 18 exercises (30 sentences each) offering students the opportunity to practise verb forms  (Past Simple and Present Perfect sentences). Additionally, you will receive an ebook with a variety of tables with verbs for students to complete with correct forms.

 

When you buy IRREGULAR VERBS PRACTICE, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF ebook KEY,
 • PDF ebook TABLES AND TESTS.

 

 

REPORTED SPEECH – MOWA ZALEŻNA

35.00

Reported Speech to doskonały wybór dla wszystkich uczniów na poziomach B1-C1, a zwłaszcza przygotowujących się do egzaminu maturalnego, FCE/CAE.

Nasz materiał to zbiór 285 zdań podzielonych na następujące zestawy:
• zdania twierdzące – 2 zestawy po 20 zdań,
• pytania – 3 zestawy po 20 zdań,
• zdania z “introductory verbs’ – 8 zestawów po 20 zdań i zadania z czasownikami do wyboru 25 zdań,
• przykłady użyć na różne konstrukcje.

Idealny zestaw do pracy na lekcji z nauczycielem oraz do samodzielnej nauki, dzięki KLUCZOWI w formie odrębnego dokumentu.

Zakupując REPORTED SPEECH otrzymujesz:

 • materiał w formie „przyjaznego dla drukarki” PDF do samodzielnego wydruku,
 • klucz w formie PDF do samodzielnego wydruku.

TESTS-ENGLISH TENSES REVISION

35.00

TESTS -ENGLISH TENSES REVISION is a collection of 10 tests/exercises on 12 English tenses, each consisting of 30 sentences (300 sentences overall). Our ebook offers extensive practice for students at levels B2/B2+. Whether for classroom use, online classes or self-study for students, TESTS-ENGLISH TENSES REVISION is always a perfect choice.

 

When you buy TESTS-ENGLISH TENSES REVISION, you receive:

 •  printable PDF ebook,
 • editable PDF ebook,
 • printable PDF Key.
1 2