4 IN A ROW GAME

10.00

A new group of students? Do you have to sub for a fellow teacher unexpectedly? Do you need exercises to encourage your students to speak English? We have got an absolute bombshell for you! Get to know our 4 IN A ROW! 20 pages, each consisting of 24 cards with sentences. The task is for students to find 4 people in a row, corresponding to given sentences. Students are supposed to move around the classroom asking questions to find the right people and then get to know some details about them. The first person who finds 4 people in a row, wins! After the activity, students may report what they have learnt about their classmates.

 

A perfect speaking game for students of all age groups, at levels B1 upwards.

 

If you buy 4 IN A ROW GAME, you receive a PDF ebook to download and print.

8TH CLASS EXAM VOCABULARY REVIEW WORD SEARCH PART 1

20.00

CLASSROOM TIME FILLERS

Powtórka słownictwa do egzaminu ósmoklasisty w postaci uwielbianych przez uczniów WORD SEARCH TASKS.

PART 1 materiału obejmuje 7 działów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi. Każdy dział zawiera 7 list po 20 słówek z podziałem na łatwiejszą i trudniejszą wykreślankę. Zdaniem uczniów jest również przetłumaczenie podanych słówek na j. angielski. Słownictwo do wykreślanek zostało opracowane w oparciu o najbardziej popularne repetytoria do egzaminu ósmoklasisty.

Nasz materiał to w sumie 84 wykreślanki (42 łatwiejsze i 42 trudniejsze) i powtórka niemal 840 słów!

 

Zakupując 8TH CLASS EXAM VOCABULARY REVIEW – WORD SEARCH TASKS PART 1 otrzymujesz:

 • Ćwiczenia w formie przyjaznego do wydruku PDF,
 • Klucz w formie przyjaznego do wydruku PDF.

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

15.00

Do you need extra grammar practice for your students? Or maybe you want to test your students’ knowledge? Our ebook is a collection of exercises consisting of 300 sentences on comparative and superlative forms of adjectives. A perfect material for students at levels A2-B1.

 

When you buy COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook,
 • PDF Key.

 

CONDITIONAL SENTENCES

35.00

Do your students have problems with forms of conditional sentences? Do they need further practice? Or maybe you want to test your students’ knowledge?
Our ebook CONDITIONAL SENTENCES is a great choice for students revising for matura exam, FCE, CAE.

 

CONDITIONAL SENTENCES is a collection of 530 sententences in a range of exercises:
• 2 exercises – 0 conditional (2 x 25 sentences)
• 3 exercises – 1 conditional (3 x 25 sentences)
• 1 exercise – 1 conditional + unless/if ( 1 x 25 sentences)
• 3 exercises – 2 conditional (3 x 25 sentences)
• 3 exercises – 3 conditional (3 x 25 sentences)
• 4 exercises – tryby 0,1,2,3 with prompts (4 x 25 sentences)
• 2 exercises – mixed condtionals (2 x 20 sentences)
• 2 exercises on different expressions introducing conditional sentences (2 x 25 sentences)
• 2 exersises on all conditional sentences (2 x sentences)
• grammar reference.

 

When you buy CONDITIONAL SENTENCES, you receive:

 • “printer-friendly” PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF Key.

E8 – MIXED TENSES

30.00

MIXED TENSES E8 is an excellent choice for students at levels A1-B1, especially for the ones preparing for the 8th grade exam.

 

E8 MIXED TENSES is a collection of 300 sentences in a range of exercises:

 • Present Simple and Present Continuous – 2 exercises x 20 sentences,
 • Past Simple and Past Continuous – 2 exercises x 20 sentences,
 • Present Perfect and Past Simple- 2 exercises x 20 sentences,
 • Past Simple and Past Perfect – 2 exercises x 20 sentences,
 • Future Simple and be going to – 2 exercises x 20 sentences,
 • Mixed Tenses – 5 exercises x 20 sentences.

 

If you buy MIXED TENSES E8, you receive:

 •  “printer friendly” PDF ebook with exercises,
 •  editable PDF ebook with exercises,
 • PDF Key.

E8 CHRISTMAS USE OF ENGLISH AND VOCABULARY A2+/B1

20.00

HO! HO! HO! Looking for Use of English exercises? We offer a special Christmas edition for students at levels A2+/B1.

In the material:

word formation (40 sentences),

• tenses – translations (20 sentences),

miscellaneous constructions – translations (20 sentences),

• parahprases (20 sentences),

• Christmas vocabulary (20 sentences),

• miscellaneous constructions – multiple choice (30 sentences),

unscramble the words (23 words),

speaking activity  FIND SOMEONE WHO.

 

When you buy CHRISTMAS USE OF ENGLISH AND VOCABULARY, you receive:

•  PDF ebook

PDF key.

E8 GRAMMAR PRACTICE A2+/B1 PART 1

30.00

Do your students have problems with grammar? Do you need further grammar practice for them? Would you like to test your students’ knowledge? Do you need extra exercises for students before their 8th grade exam? Do you need to revise some material from primary school with your high school students?

E8 GRAMMAR PRACTICE PART 1 is a perfect choice for all students at leves A1- B1.

 

Our ebook is a collection of 480 sentences in a range of exercises:
• tenses – 3 exercises (25 sentences each),
• passive voice – 3 exercises (20 sentences each)
• conditional sentences –  3 exercises (25 sentences each)
• reported speech – 3 exercises (20 sentences each)
• indirect questions – 3 exercises (20 sentences each)
• modal verbs- 2 exercises (25 sentences each)
• comparative and superlative forms of adjectives/adverbs – 2 exercises (20 sentences each)

 • revision exercies – Polish-English translations – 3 exercises (20 sentences each).

When you buy E8 GRAMMAR PRACTICE PART 1, you receive:
• PDF ebook with exercises,
• editable PDF ebook,
• PDF Key.

E8 TENSES PRACTICE

35.00

Do English tenses pose great problems to your students? Do they need further practice on tenses? Do you need to test their knowledge? Our ebook E8 TENSES PRACTICE is a perfect choice for students at levels A2-B1, especially the ones preparing for their 8th grade exam or high school students at lower levels.

 

E8 TENSES PRACTICE is a collection of 40 exercises (25 sentences each – 1000 sentences overall) :

 • Present Continuous -50 sentences
 • Present Simpe – 50 sentences
 • Present Continuous or Present Simple -100 sentences
 • Past Simple – sentences
 • Past Continuous- sentences
 • Past Simple or Past Continuous -sentences
 • Present Perfect- 50 sentences
 • Present Prefect or Past Simple -100 sentences
 • Past Perfect – 50 sentences
 • Past Simple or Past Perfect – 100 sentences
 • Future Simple – 50 sentences
 • Konstrukcja “be going to” – 50 sentences
 • Future Simple or „be going to” -50 sentences
 • Future Simple, Present Continuous or Present Simple – 50 sentences
 • Mixed tenses -100 sentences.

When you buy E8 TENSES PRACTICE, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF key.

 

E8 USE OF ENGLISH LANGUAGE FUNCTIONS A2+/B1

20.00

 E8 USE OF ENGLISH LANGUAGE FUNCTIONS A2+/B1 is a perfect resource for students at levels A2+/B1,  especially the ones revising for their 8th grade exam.

 

Our ebook is a collection of 22 sets with 154 mini dialogues practising the so-called language functions.

 

When you buy E8 USE OF ENGLISH LANGUAGE FUNCTIONS, you receive:

 • PDF ebook with exercises and key.

E8 USE OF ENGLISH OPEN CLOZE SENTENCES A2+/B1

20.00

Do you need further practice for your students revising for the 8th grade exam? Do you want to test your students’ knowledge or just practise different grammatical constructions?

 E8 USE OF ENGLISH OPEN CLOZE SENTENCES A2+/B1 is a perfect choice for all students at levels A2+/B1,  especially the ones revising for exams.

Our ebook is a collecton of 10 sets, each consisting of 30 sentences with gaps to be completed with missing words (in total 300 sentences).

 

If you buy E8 USE OF ENGLISH OPEN CLOZE SENTENCES, you will receive:

 • PDF “printer-friendly” ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF Key.

E8 USE OF ENGLISH PARAPHRASES A2+/B1

20.00

Do your students need further practice on exam tasks?

 

E8 USE OF ENGLISH PARAPHRASES A2+/B1 is a perfect choice for all students at levels A2+/B1,  especially the ones preparing for the 8th grade exam.

Our material is a collection of 10 sets, each consisting of 15 sentences to paraphrase.

 

If you buy E8 USE OF ENGLISH PARAPHRASES A2+/B1, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF key.

E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING A2+/B1

20.00

E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING A2+/B1 is a perfect choice for students at levels A2+/B1,  especially the ones preparing for their 8th grade exam.

 

E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING is a collection of 10 sets, 20 sentences each, to be completed using prompts given.

 

When you buy  E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING A2+/B1, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF key.

E8 USE OF ENGLISH TRANSLATIONS A2+/B1

20.00

Potrzebujesz ćwiczeń sprawdzających opanowanie materiału gramatycznego do egzaminu ósmoklasisty, chcesz sprawdzić wiedzę swoich uczniów albo utrwalić gramatykę?

E8 USE OF ENGLISH TRANSLATION A2+/B1 to doskonały wybór dla wszystkich uczniów na poziomach A2+/B1, a zwłaszcza przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Nasz materiał to zbiór 10 zestawów po 20 zdań, czyli w sumie 200 zdań na tzw. częściowe tłumaczenia (bez limitu wyrazów). Idealny zestaw do pracy na lekcji z nauczycielem oraz do samodzielnej nauki, dzięki Kluczowi w formie odrębnego dokumentu. 

 

Zakupując E8 USE OF ENGLISH TRANSLATIONS otrzymujesz:

 • materiał z ćwiczeniami w formie „przyjaznego dla drukarki” PDF do samodzielnego wydruku,
 •  klucz w formie PDF do samodzielnego wydruku.

ENGLISH ALPHABET – MANDALA COLOURING BOOK

20.00

Serdecznie zapraszamy do zakupu naszego najnowszego materiału – ENGLISH ALPHABET – MANDALA COLOURING BOOK. Doskonały materiał nie tylko dla małych uczniów, poznających alfabet, ale również dla starszych jako ćwiczenia relaksacyjne. Mandala pomaga ćwiczyć koncentrację, rozwijać wyobraźnię oraz wyciszać.

ENGLISH TENSES PRACTICE

35.00

ENGLISH TENSES PRACTICE is an excellent choice for students at different levels!

 

Our ebook is a collection of exercises on 12 English Tenses and “be going to do” construction. It consists of 3 parts: present, past and future tenses. Overall, there are 80 sentences for each tense divided into  affirmative sentences, questions, negative sentences and short answers. The material offers extensive practice on how to form various sentences in different tenses.

 

When you buy ENGLISH TENSES PRACTICE, you receive:

 •  printable PDF ebook,
 • editable PDF ebook,
 • printable PDF Key.

ENGLISH WORD FORMATION B2-C1

25.00

WORD FORMATION PRACTICE is a collection of 10 exercises, each consisting of 25 sentences – 250 words overall.

The ebook tests students’ knowledge of vocabulary at levels B2-C1. Perfect for the preparation for matura exam, FCE, CAE, or just for regular practice.

 

If you buy WORD FORMATION PRACTICE, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • PDF key,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises with “check the answer” option.

 

1 2 3