A2-B1

4 IN A ROW GAME

10.00

A new group of students? Do you have to sub for a fellow teacher unexpectedly? Do you need exercises to encourage your students to speak English? We have got an absolute bombshell for you! Get to know our 4 IN A ROW! 20 pages, each consisting of 24 cards with sentences. The task is for students to find 4 people in a row, corresponding to given sentences. Students are supposed to move around the classroom asking questions to find the right people and then get to know some details about them. The first person who finds 4 people in a row, wins! After the activity, students may report what they have learnt about their classmates.

 

A perfect speaking game for students of all age groups, at levels B1 upwards.

 

If you buy 4 IN A ROW GAME, you receive a PDF ebook to download and print.

8TH CLASS EXAM VOCABULARY REVIEW WORD SEARCH PART 1

20.00

CLASSROOM TIME FILLERS

Powtórka słownictwa do egzaminu ósmoklasisty w postaci uwielbianych przez uczniów WORD SEARCH TASKS.

PART 1 materiału obejmuje 7 działów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi. Każdy dział zawiera 7 list po 20 słówek z podziałem na łatwiejszą i trudniejszą wykreślankę. Zdaniem uczniów jest również przetłumaczenie podanych słówek na j. angielski. Słownictwo do wykreślanek zostało opracowane w oparciu o najbardziej popularne repetytoria do egzaminu ósmoklasisty.

Nasz materiał to w sumie 84 wykreślanki (42 łatwiejsze i 42 trudniejsze) i powtórka niemal 840 słów!

 

Zakupując 8TH CLASS EXAM VOCABULARY REVIEW – WORD SEARCH TASKS PART 1 otrzymujesz:

 • Ćwiczenia w formie przyjaznego do wydruku PDF,
 • Klucz w formie przyjaznego do wydruku PDF.

CHRISTMAS USE OF ENGLISH AND VOCABULARY 8TH CLASS EXAM – A2+/B1

20.00

HO! HO! HO! Materiał do egzaminu ósmoklasisty w nastroju świątecznym. Szukasz ćwiczeń leksykalno-gramatycznych na poziomie A2+/B1 w klimacie świątecznym?

Nasz materiał to zestaw, w którym Twoi uczniowie poćwiczą:

słowotwórstwo (40 zdań),

czasy – tłumaczenia (20 zdań),

różne konstrukcje – tłumaczenia (20 zdań),

transformacje (20 zdań),

świąteczne słownictwo (20 zdań),

różne konstrukcje gramatyczne (30 zdań),

zadanie typu unscramble the words (23 words),

speaking activity typu FIND SOMEONE WHO .

Zakupując CHRISTMAS USE OF ENGLISH AND VOCABULARY otrzymujesz:

zestaw ćwiczeń w formie PDF

klucz PDF.

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

15.00

Do you need extra grammar practice for your students? Or maybe you want to test your students’ knowledge? Our ebook is a collection of exercises consisting of 300 sentences on comparative and superlative forms of adjectives. A perfect material for students at levels A2-B1.

 

When you buy COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook,
 • PDF Key.

 

E8 – MIXED TENSES

30.00

MIXED TENSES E8 is an excellent choice for students at levels A1-B1, especially for the ones preparing for the 8th grade exam.

 

E8 MIXED TENSES is a collection of 300 sentences in a range of exercises:

 • Present Simple and Present Continuous – 2 exercises x 20 sentences,
 • Past Simple and Past Continuous – 2 exercises x 20 sentences,
 • Present Perfect and Past Simple- 2 exercises x 20 sentences,
 • Past Simple and Past Perfect – 2 exercises x 20 sentences,
 • Future Simple and be going to – 2 exercises x 20 sentences,
 • Mixed Tenses – 5 exercises x 20 sentences.

 

If you buy MIXED TENSES E8, you receive:

 •  “printer friendly” PDF ebook with exercises,
 •  editable PDF ebook with exercises,
 • PDF Key.

E8 GRAMMAR PRACTICE A2+/B1 PART 1

30.00

Do your students have problems with grammar? Do you need further grammar practice for them? Would you like to test your students’ knowledge? Do you need extra exercises for students before their 8th grade exam? Do you need to revise some material from primary school with your high school students?

E8 GRAMMAR PRACTICE PART 1 is a perfect choice for all students at leves A1- B1.

 

Our ebook is a collection of 480 sentences in a range of exercises:
• tenses – 3 exercises (25 sentences each),
• passive voice – 3 exercises (20 sentences each)
• conditional sentences –  3 exercises (25 sentences each)
• reported speech – 3 exercises (20 sentences each)
• indirect questions – 3 exercises (20 sentences each)
• modal verbs- 2 exercises (25 sentences each)
• comparative and superlative forms of adjectives/adverbs – 2 exercises (20 sentences each)

 • revision exercies – Polish-English translations – 3 exercises (20 sentences each).

When you buy E8 GRAMMAR PRACTICE PART 1, you receive:
• PDF ebook with exercises,
• editable PDF ebook,
• PDF Key.

E8 TENSES PRACTICE

35.00

Do English tenses pose great problems to your students? Do they need further practice on tenses? Do you need to test their knowledge? Our ebook E8 TENSES PRACTICE is a perfect choice for students at levels A2-B1, especially the ones preparing for their 8th grade exam or high school students at lower levels.

 

E8 TENSES PRACTICE is a collection of 40 exercises (25 sentences each – 1000 sentences overall) :

 • Present Continuous -50 sentences
 • Present Simpe – 50 sentences
 • Present Continuous or Present Simple -100 sentences
 • Past Simple – sentences
 • Past Continuous- sentences
 • Past Simple or Past Continuous -sentences
 • Present Perfect- 50 sentences
 • Present Prefect or Past Simple -100 sentences
 • Past Perfect – 50 sentences
 • Past Simple or Past Perfect – 100 sentences
 • Future Simple – 50 sentences
 • Konstrukcja “be going to” – 50 sentences
 • Future Simple or „be going to” -50 sentences
 • Future Simple, Present Continuous or Present Simple – 50 sentences
 • Mixed tenses -100 sentences.

When you buy E8 TENSES PRACTICE, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF key.

 

E8 USE OF ENGLISH LANGUAGE FUNCTIONS A2+/B1

20.00

 E8 USE OF ENGLISH LANGUAGE FUNCTIONS A2+/B1 is a perfect resource for students at levels A2+/B1,  especially the ones revising for their 8th grade exam.

 

Our ebook is a collection of 22 sets with 154 mini dialogues practising the so-called language functions.

 

When you buy E8 USE OF ENGLISH LANGUAGE FUNCTIONS, you receive:

 • PDF ebook with exercises and key.

E8 USE OF ENGLISH OPEN CLOZE SENTENCES A2+/B1

20.00

Do you need further practice for your students revising for the 8th grade exam? Do you want to test your students’ knowledge or just practise different grammatical constructions?

 E8 USE OF ENGLISH OPEN CLOZE SENTENCES A2+/B1 is a perfect choice for all students at levels A2+/B1,  especially the ones revising for exams.

Our ebook is a collecton of 10 sets, each consisting of 30 sentences with gaps to be completed with missing words (in total 300 sentences).

 

If you buy E8 USE OF ENGLISH OPEN CLOZE SENTENCES, you will receive:

 • PDF “printer-friendly” ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF Key.

E8 USE OF ENGLISH PARAPHRASES A2+/B1

20.00

Do your students need further practice on exam tasks?

 

E8 USE OF ENGLISH PARAPHRASES A2+/B1 is a perfect choice for all students at levels A2+/B1,  especially the ones preparing for the 8th grade exam.

Our material is a collection of 10 sets, each consisting of 15 sentences to paraphrase.

 

If you buy E8 USE OF ENGLISH PARAPHRASES A2+/B1, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF key.

E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING A2+/B1

20.00

E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING A2+/B1 is a perfect choice for students at levels A2+/B1,  especially the ones preparing for their 8th grade exam.

 

E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING is a collection of 10 sets, 20 sentences each, to be completed using prompts given.

 

When you buy  E8 USE OF ENGLISH SENTENCE BUILDING A2+/B1, you receive:

 • PDF ebook with exercises,
 • editable PDF ebook with exercises,
 • PDF key.

E8 USE OF ENGLISH TRANSLATIONS A2+/B1

20.00

Potrzebujesz ćwiczeń sprawdzających opanowanie materiału gramatycznego do egzaminu ósmoklasisty, chcesz sprawdzić wiedzę swoich uczniów albo utrwalić gramatykę?

E8 USE OF ENGLISH TRANSLATION A2+/B1 to doskonały wybór dla wszystkich uczniów na poziomach A2+/B1, a zwłaszcza przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Nasz materiał to zbiór 10 zestawów po 20 zdań, czyli w sumie 200 zdań na tzw. częściowe tłumaczenia (bez limitu wyrazów). Idealny zestaw do pracy na lekcji z nauczycielem oraz do samodzielnej nauki, dzięki Kluczowi w formie odrębnego dokumentu. 

 

Zakupując E8 USE OF ENGLISH TRANSLATIONS otrzymujesz:

 • materiał z ćwiczeniami w formie „przyjaznego dla drukarki” PDF do samodzielnego wydruku,
 •  klucz w formie PDF do samodzielnego wydruku.

ENGLISH TENSES PRACTICE

35.00

ENGLISH TENSES PRACTICE is an excellent choice for students at different levels!

 

Our ebook is a collection of exercises on 12 English Tenses and “be going to do” construction. It consists of 3 parts: present, past and future tenses. Overall, there are 80 sentences for each tense divided into  affirmative sentences, questions, negative sentences and short answers. The material offers extensive practice on how to form various sentences in different tenses.

 

When you buy ENGLISH TENSES PRACTICE, you receive:

 •  printable PDF ebook,
 • editable PDF ebook,
 • printable PDF Key.

HOLIDAY TIME!

15.00

HOLIDAY TIME! Perfect material for end-of-the-year lessons with primary school students. Our presentation consisting of 40 slides will give your students an opportunity to talk about summer holidays. In this colourful material you will find questions, picture description tasks, “this or that” and “tell a story” tasks. For students at A1-B1 level.

 

When you buy HOLIDAY TIME!, you receive:

 • PDF presentation,
 • link to the presentation in Canva.

LET’S PRACTISE SPEAKING A2+/B1+ PART 1

22.00

A perfect conversational material for primary school students and high school students at levels A2+/B1+.

 

The presentation covers the exam topics: PEOPLE, HOUSES, SCHOOL, WORK, FAMILY AND SOCIAL LIFE, FOOD, SHOPPING and an extra part DIFFERENT TOPICS that gives an opportunity for further practice on the seven topics.

 

The activities in the material:

 • brainstorming  vocabulary on a given topic
 • descriptions of the pictures and answering the questions
 • a 2-option activity: translate and choose a person to answer your question or form a question on the basis of the prompts and choose a person to answer it.

Over 70 slides with 130 questions overall!

 

When you buy LET’S PRACTISE SPEAKING PART 1, you receive:

 • PDF presentation,
 • link to the presentation in Canva.

SUMMER HOLIDAYS ARE OVER!

20.00

Idealny materiał na pierwsze lekcje konwersacji w nowym roku szkolnym! Lekcje, które same się robią. Kolorowa prezentacja  z pewnością wprowadzi Was i Waszych uczniów w dobry nastrój i sprawi, że powrót do szkoły będzie przyjemny.

Nasza prezentacja najlepiej sprawdzi się z młodzieżą szkół podstawowych – poziomy A2+/B1+.

 

Zestaw składa się z:

Part 1 After summer holidays,

Part 2 Back to school.

W sumie 90 slajdów.

 

A w środku zadania typu:

 • What do these words and expressions mean?
 • Form the questions and answer them
 • Translate the questions and answer them
 • Picture descriptions and questions
 • Would you rather
 • Explain yourself
 • What advice would you give?

Zakupując SUMMER HOLIDAYS ARE OVER! otrzymujesz:

 • prezentację w formie PDF do wyświetlania podczas lekcji,
 • gratis link do prezentacji  w Canvie.
1 2